Casament hindú

Perquè els fotògrafs també es casen … i aquests buscaven una manera molt diferent de fer-ho. Decoració i muntatge d’espai cerimònia estil hindú.