Estand Roal

El disseny i estructura de l’estand per la Fira EXPROREUS de l’empresa Roal de estufes de llenya i llar de foc. Una composició de palets i perfils metalics formaven l’espai d’exposició. Unes brides de tub de xemeneia feien el reclam publicitari i grafic de l’empresa i d’altres eren contenidors de pellets, closques, i materia per cremar. Original, resolutiu… fetamb